Οικονομικά στοιχεία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ισολογισμούς της Sea world Α.Ε.Β.Ε. σε μορφή pdf.

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012